Pradžios 2, 8:

Viešpats Dievas sukūrė sodą Edene rytuose ir ten apgyvendino žmogų, kurį buvo sutvėręs.

 

 

Dabar į Edeno sodą kelias žmogui uždarytas, bet net ir šitame laukiančiame perkeitimo pasaulyje Dievas paliko žmogui galimybę puoselėti sodus.

Mes tikimės, kad dešimtmečiais augęs ir išsaugotas nuo sunykimo mūsų Bičių sodas taps jaukia vieta gyventi visiems: augalams, bitėms, paukščiams ir žmonėms.

 

 

Šis puslapis skirtas tiesiog džiaugtis maloniu darbu ir kūrinija, kuria mums pavesta globoti. Jei Dievas laimins mūsų darbus ir bus perteklius gėrybių, kurias galėsime pasiūlyti ir kitiems, apie tai parašysime.

 

 

Telaimina Viešpats mūsų augintinius ir jus, mieli puslapio skaitytojai.

 

spausdinti